Правила роботи в спортивному клубі «БАСТІОН»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Громадської Організації

«Спортивний Клуб «Сила Нації»

_________________ Козенков О.С.

«____» ____________ 2024

  

ПРАВИЛА РОБОТИ

в спортивному клубі «БАСТІОН»

79049, Львівська область м. Львів, вул. Трильовського, 12

Враховуючи те, що відповідно до статті 9 Статуту Громадської організації «Спортивний клуб «СИЛА НАЦІЇ», члени громадської організації мають право брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та конференціях, що проводяться Клубом, на засадах і в порядку, визначеному регламентними документами Клубу,

Зважаючи на те, що Громадська організація «Спортивний клуб «СИЛА НАЦІЇ» забезпечує діяльність спортивних заходів за рахунок членських внесків та благодійних пожертв,

бажаючи залучити якомога ширше коло осіб до занять спортом та фізичною культурою в умовах дотриманням прав членів громадської організації на безпечні умови заняття спортом,

розроблено дані правила, які є обов’язковими для всіх Членів громадської організації «Спортивний клуб «Сила нації» та гостей Клубу. Отже:

Для отримання та користування спортивним інвентарем в спортивному клубі «БАСТІОН» Громадської організації «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «СИЛА НАЦІЇ» (надалі – Послуги ГО), Член громадської організації «Спортивний клуб «Сила нації» (надалі – Член ГО) зобов’язаний пройти процедуру реєстрації в спортклубі, яка полягає в оформленні обраної за категорією та видом Клубної карти. 

Термін дії клубної картки становить 30 календарних днів з моменту купівлі або поповнення вже існуючої картки. При першій купівлі відвідувач має 14 днів на активацію своєї картки, після встановленого терміну картка активується автоматично.

Член ГО має право заморозити (призупинити дію) клубну картку на термін 7 календарних днів – сплативши послугу в розмірі – 50 грн. 

Послуги ГО надаються відповідно до графіку роботи спортклубу з урахуванням періоду дії обраної Клубної картки. Якщо Член ГО пропустив заняття, строк проведення якого був заздалегідь узгоджений, таке заняття не переноситься.

Сплачені членські внески поверненню не підлягають, а спрямовуються на розвиток матеріально-технічного забезпечення Громадської організації «Спортивний клуб «Сила нації».

Права та обов’язки Сторін.

Член ГО має право:

Отримувати Послуги ГО на умовах та в порядку, передбаченими даними правилами.

Вимагати від ГО належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

Відвідувати спортклуб згідно з графіком його роботи та обраної категорії Клубної картки.

Під час користування Послугами ГО отримувати допомогу (консультування) фахівців, які володіють певними знаннями та навиками щодо занять фізичною культурою та різними видами спорту (тренерів).

Повідомляти ГО про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності спортклубу.

Член ГО зобов’язаний:

Належно дотримуватися цих правил.

Повідомляти ГО достовірну інформацію щодо персональних даних, інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та інше) щодо отримання Послуг ГО.

Перед початком відвідування спортклубу ознайомитися з переліком послуг, що надаються ГО, здійснити огляд приміщення спорт клубу, ознайомитися з його умовами, а в разі необхідності отримати додаткову інформацію.

Неухильно дотримуватися вимог даних правил та правил техніки безпеки перебування в спортивному клубі, в якому проводяться спортивні заняття. Виконувати та дотримуватись вимог протиепідемічних заходів, які встановлені державними органами та органами місцевого самоврядування.

Особисто користуватися Послугами ГО, і не передавати Клубну карту третім особам. Тільки члени ГО мають право отримувати послуги ГО та користуватися її інвентарем.

Відвідувати спортклуб в межах його робочого часу згідно з графіком роботи спортклубу та обраної Клубної картки. Приходити в спорт клуб не пізніше як за годину до його закриття.

Під час користування послугами ГО в приміщенні клубу не вживати тютюнових та алкогольних виробів, наркотичних засобів.

Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території спортклубу під час користування Послугами ГО. Під час користування послугами ГО бути одягнутим в чистий охайний спортивний одяг та змінне взуття.

Нести матеріальну відповідальність за нанесену шкоду ГО, персоналу і майну спорт клубу та третім особам, які є членами спорт клубу.

До початку користування Послугами ГО, пройти медичне обстеження і отримати медичний висновок про можливість зайняття фізичними вправами та навантаженням.

Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я (за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, утриматись від відвідування спортклубу) і не ставити під загрозу здоров’я та життя своє та оточуючих.

ГО має право:

Вимагати від Члена ГО належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань, визначених цими правилами.

Вимагати від Члена ГО відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків ГО, майну спортклубу, працівникам або іншим відвідувачам спортклубу.

Не допускати Члена ГО на територію спорт клубу і припинити надання Послуг ГО, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати працівникам спортклубу, що Член ГО знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та свідомість.

Не допускати Члена ГО на територію спортклубу і припинити надання Послуг ГО, якщо Член ГО своїми діями порушує правила поведінки в спортклубі, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників ГО.

В односторонньому порядку відмовитися від надання послуг ГО, або призупинити їх надання (заблокувати Клубну карту) за наявності підстав вважати, що надання послуг може заподіяти шкоду Члену ГО або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Члена ГО та не потягне будь-якої відповідальності ГО.

Обмежувати використання будь-якого тренажера, обладнання або приміщення для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним.

З метою безпечного і ефективного надання Послуг ГО, вимагати від Члена ГО надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних.

ГО не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Члена ГО під час користування Послугами спортивного залу.

ГО зобов’язаний:

В разі порушення правил поведінки в спорт клубі, умов цих правил, вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

Правила відвідування спортклубу.

Спортивний клуб не є медичним або іншим закладом, що надає послуги з медичного забезпечення, не оцінює, не спостерігає та не контролює стан здоров’я Члена ГО.

Член ГО несе персональну відповідальність за своє життя, стан здоров’я під час користування Послугами ГО.

ГО надає послуги враховуючи те, що Член ГО до початку споживання послуг та відвідування спортклубу пройшов медичне обстеження і не має протипоказань до заняття спортом.

Член ГО відвідує спортклуб відповідно до графіку роботи спорт клубу, встановленого ГО і/та/або обраної Членом ГО категорії, виду Клубної картки за наявності клубної картки або додатку в телеграмі @bastionlviv (допускається відвідування при наявності чіткого фото на телефоні), по прізвищу та імені спортивний клуб не допускає до тренування

Член ГО зобов’язаний припинити користування Послугою ГО не пізніше встановленого часу закриття спортклубу або згідно режимом відвідування за обраною категорією Клубної картки.

Для реєстрації у Члени ГО та оформлення Клубної карти адміністрація ГО вимагає придявити адміністратору документ, що засвідчує його особу (паспорт, водійське посвідчення тощо) і лише тоді здійснити оформлення вибраної клубної картки.

Перебування на території спортклубу (крім зали рецепції) у верхньому одязі та вуличному взуті забороняється. Перед початком користування Послугами ГО, Член ГО зобов’язаний переодягнутися у відведеному для цього місці у відповідний (змінні) одяг і взуття, призначені для відвідування спортклубу.

Для зберігання особистих речей та одягу у спорт клубі відведені спеціальні місця – шафи в роздягальнях. Слід пильно стежити за своїми особистими речами та одягом і не залишати їх без нагляду. Цінні речі залишати на рецепції спортивного клубу. За загублені та/або залишені без нагляду речі ГО відповідальності не несе.

Перебування в службових приміщеннях без відповідного дозволу адміністрації спортклубу категорично забороняється.

Під час користування Послугами ГО Член ГО повинен дбайливо ставити до обладнання, інвентарю та іншого майна, що знаходиться на території спорт клубу, і використовувати його лише за призначенням. Не кидати спортивний інвентар на підлогу. Мати при собі особистий рушник та встеляти ним спортивний інвентар під час використання.

Під час користування Послугами ГО та перебування на території спортклубу категорично забороняється:

пересувати тренажери з місця на місце без згоди ГО (його представника);

самостійне перебування неповнолітніх дітей, при цьому діти віком до 16 років мають право користуватися послугами ГО виключно зі згоди батьків (письмова заява) та їх присутності, батьки несуть персональну і матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну їхніми дітьми; Допускається пебування неповнолітніх дітей віком до 16 років лише на групових тренуваннях або персональних тренуваннях під контролем тренера

відвідувати спортклуб при наявності інфекційних, гострих респіраторних і шкірних захворювань;

проносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні, пожеже небезпечні, токсичні і сильно запашні речовини;

вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їх аналоги;

паління тютюнових виробів, а тому числі електронних;

вживати жувальну гумку;

приносити в комерційних цілях, а також готувати та пригощати інших відвідувачів спортивними напоями, коктейлями, спортивною їжею;

несанкціоноване розповсюджування та купівля будь-яких медикаментів, спортивного харчування, біоактивних добавок тощо;

проводити несанкціоноване тренування інших відвідувачів спортклубу;

надавати несанкціоновані будь-які медичні, косметологічні послуги, масаж;

поводити себе агресивно, вживати нецензурну лайку, вчиняти інші дії, що суперечать загально прийнятим морально-етичним нормам;

проводити несанкціоновану торгівельну, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото – та відео зйомку без відповідного письмового дозволу ГО.

Під час перебування на території спорт клубу необхідно дотримуватися чистоти, особистої гігієни (без різких запахів, запаху тютюну та парфумів), мати чистий та охайний вигляд та чисте змінне спортивне взуття

Після використання обладнання та інвентарю Член ГО повинен самостійно прибрати за собою обладнання і спортивний інвентар на спеціально відведені місця, а в випадку використання вагових снарядів – розібрати їх після себе і всі елементи снаряду скласти в спеціально відведені місця.

У разі поганого самопочуття або отримання травми необхідно негайно припинити користування Послугами ГО і повідомити адміністрацію спортклубу – представнику ГО.

Перебувати без верхнього одягу (оголеним) в спортивному клубі (окрім зони кросфіт та важкої атлетики під час тренування)

Тренуватися в бахілах — заборонено (бахіли використовуються для візуального ознайомлення з залом)

Бити грушу можна лише у бинтах, боксерських рукавицях (битках), бити грушу ногами можна (окрім частиною підошви та носком)  

Відвідування групових тренувань розпочинається згідно розкладу і також чітко завершується у відповідно встановлений час

Під час проведення групових тренувань інші ГО Член мають питати дозвіл у діючого тренера про можливість користування інвентарем та можливістю користуватися відповідною зоною залу.

Член ГО повинен не заважати іншим тренерам та  відвідувачам клубу виконувати вправи, враховувати можливий травматизм та не наражати себе на зайвий ризик (при роботі зі штангою, турніком та гантелями)

Перед початком тренувань в нашому спортивному клубі, кожен відвідувач повинен ознайомитися з нашими правилами роботи. Ці Правила поведінки не є вичерпними. ГО має право в односторонньому порядку встановлювати інші правила поведінки у спортклубі та/або вносити зміні у діючі, якщо цього вимагає виробнича необхідність та/або захист прав та інтересів відвідувачів спортклубу.

В разі порушення умов цих Правил з боку Члена ГО, його може бути обмежено в праві користуватися послугами спортивного клубу.

Умови відповідальності

За втрачену персональну картку Член ГО сплачує компенсацію її вартості в розмірі 20,00 грн.

За загублений, втрачений або не повернутий ключ від шафки для одягу, Член ГО компенсовує його вартість в розмірі 50,00 грн.

За ефективність і безпеку самостійного тренування Членом ГО в спортивному клубі ГО (її персонал) відповідальності не несе.

Член ГО несе повну матеріальну відповідальність в випадку пошкодження або знищення майна спортивного клубу.

Внесення змін до цих правил. До цих правил можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної інформації в доступному для членів клубу місці, в спортзалі та/або на сайті Клубу.